Общини - в област Пловдив, Садово

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Садово

Адрес: гр. Садово, обл. Пловдив, ул. "Иван Вазов" №2, тел: +359 3118/ 2250; 2601, факс: +359 3118/ 2500

Виж на картата