Общини - в област Пловдив, гр. Съединение

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Съединение

Адрес: гр. Съединение 4190, обл. Пловдив, бул. "6-ти септември" 1, Телефон: +359 318 22 361; +359 318 22 050

Виж на картата