Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Алфатар

Адрес: област Силистра, гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" № 6, Телефон: +359 8511 2167; +359 8511 2204

Виж на картата

Община Главиница

Адрес: област Силистра, 7630 гр. Главиница, ул. ”Витоша” №44, Телефон: (08636) 2040, 2284, 2264

Виж на картата

Община Дулово

Адрес: област Силистра, Адрес: 7650 гр. Дулово, ул. "Васил Левски" № 18, Телефон: +359 855 3000; +359 855 3020

Виж на картата

Община Кайнарджа

Адрес: област Силистра, с. Кайнарджа, ул. "Г. Токушев" № 10, Телефон: +359 8517 318; +359 8517 461

Виж на картата

Община Ситово

Адрес: област Силистра, с. Ситово, ул. "Трети март" № 72, Телефон: +359 8563 711; +359 8563 712, Факс: +359/8563/712

Виж на картата

Община Тутракан

Адрес: област Силистра, гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" № 31, Телефон: +359 857 60 621; +359 857 60 636

Виж на картата