Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Антоново

Адрес: област Търговище, 7970 гр. Антоново, бул. "Тузлушки герой" №26, Телефон: 06071/2222, 06071/2333, Факс: 06071/2428

Виж на картата

Община Омуртаг

Адрес: област Търговище, 7900 гр. Омуртаг, ул. "Александър Стамболийски" №2А, Телефон: 0605 23 11, 0605 20 08, Факс: 0605 35 02

Виж на картата

Община Опака

Адрес: облaст Търговище, гр. Опака 7840, ул. "Съединение" 3, Телефони: + 359 6039 2421

Виж на картата

Община Попово

Адрес: oблaст Търговище, гр. Попово, п.к. 7800, пл. "Александър Стамболийски" 1, Телефон: 0608/4–36-87; 40 200; 0887 248 103; 0878 675 859, Фaкс: 0608/40 024

Виж на картата