Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Болярово

Адрес: област Ямбол, 8720 гр. Болярово, ул. "Димитър Благоев" 7, Телефон: 04741/ 2250; 04741 22 51, Факс: 04741 24 30

Виж на картата

Община Елхово

Адрес: област Ямбол, гр. Елхово 8700, ул. "Търговска" 13, Телефон: 0478 880 25; 0478 880 15, Факс: 0478 880 34

Виж на картата

Община Стралджа

Адрес: област Ямбол, гр. Стралджа, п.к. 8680, ул. "Хемус" № 12, Телефон: 04761 25 00, Факс: 04761 34 04

Виж на картата