Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Аврен

Адрес: с. Аврен, обл. Варна, ул. “Т. Ноев” № 8, Телефон: 05106 700; 05106 226

Виж на картата

Община Айтос

Адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител 3, стая № 3, Телефон: 0558/ 23 450

Виж на картата

Община Аксаково

Адрес: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. “Георги Петлешев” № 58Б, Телефон: 05113 2040

Виж на картата

Община Алфатар

Адрес: област Силистра, гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" № 6, Телефон: +359 8511 2167; +359 8511 2204

Виж на картата

Община Антон

Адрес: област София, с. Антон, пл. “Съединение” № 1, Телефон: +359 7186 300; +359 7186 230

Виж на картата

Община Антоново

Адрес: област Търговище, 7970 гр. Антоново, бул. "Тузлушки герой" №26, Телефон: 06071/2222, 06071/2333, Факс: 06071/2428

Виж на картата

Община Априлци

Адрес: област Ловеч, гр. Априлци, 5641, ул. "Ново село" № 6А, Телефон: 06958/2222, Факс: 06958/2222

Виж на картата

Община Ардино

Адрес: област Кърджали, гр. Ардино, ул. “Бели Брези” № 31, Телефон: +359 3651 2040; +359 3651 2568

Виж на картата

Община Асеновград

Адрес: гр. Асеновград, ПК 4230, пл. "Акад. Н. Хайтов" 9, Телефон: +359 331 62050

Виж на картата

Община Балчик

Адрес: област Добрич, гр. Балчик, ул. "Дионосополис" № 2, Телефон: +359 579 72070

Виж на картата

Община Баните

Адрес: област Смолян, 4940 с. Баните, ул. "Д. Благоев" № 3, Телефон: +359 3025 2220; +359 3025 2245

Виж на картата

Община Банско

Адрес: област Благоевград, гр. Банско, пл. "Никола Вапцаров" № 1, Телефон: +359 7443 8611; факс: +359 7443 8633

Виж на картата

Община Батак

Адрес: област Пазарджик,4580 град Батак, пл. "Освобождение" 5, Телефон: 03553 20 21

Виж на картата

Община Белене

Адрес: област Плевен, гр. Белене, ул. “България” № 35, Телефон: + 359 658 21021; + 359 658 21102

Виж на картата

Община Белица

Адрес: област Благоевград, гр. Белица, ул. “Георги Андрейчин” № 15, Телефон: + 359 7444 2323

Виж на картата

Община Белово

Адрес: гр. Белово обл. Пазарджик, ул. "Орфей" 4, Телефон: +359 3581 2170; +359 3581 2171

Виж на картата

Община Белоградчик

Адрес: област Видин, гр. Белоградчик, п.к. 3900, ул. “Княз Борис І” № 6, Телефон: 0936 /30 45; Факс: 0936 /32 48

Виж на картата

Община Белослав

Адрес: гр. Белослав, обл. Варна, ул. “Цар Симеон Велики” № 23, Телефон: + 359 5112 2580; + 359 5112 2554

Виж на картата

Община Берковица

Адрес: област Монтана, гр. Берковица, пл. “Йордан Радичов” № 4, Телефон: +359 953 88 404; +359 953 88 405

Виж на картата

Община Благоевград

Адрес: град Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 1, Телефон: + 359 73 884416; + 359 73 884417; + 359 73 884418

Виж на картата