Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Хаджидимово

Адрес: област Благоевград, гр. Хаджидимово, пл. “Димо Хаджидимов” № 46, Телефон: +359 7528 22 83

Виж на картата

Община Хайредин

Адрес: Област Враца, село Хайредин, ул. "Георги Димитров" 135, Телефон/факс: +359 91662209

Виж на картата

Община Харманли

Адрес: област Хасково, гр. Харманли, пл. "Възраждане" 1, п.к. 6450, Телефон: 0373 82727, Факс: 0373 82525

Виж на картата

Община Хасково

Адрес: 6300 гр. Хасково, пл. "Общински" 1, Телефон: 038/603300, Факс: 038/664110

Виж на картата

Община Хисар

Адрес: 4180 гр. Хисар, обл. Пловдив, ул. "Генерал Гурко" № 14, Телефон: +350 337 62 4534; +350 337 62 180

Виж на картата

Община Хитрино

Адрес: област Шумен, с. Хитрино, Телефон: 05341/22 50, 05341/21 30, Факс: 05341/21 20

Община Цар Калоян

Адрес: област Разград, град Цар Калоян, пл. "Демокрация" №1, Телефон: +359 8314 2238; +359 8314 2316, Факс: 08314/23-77

Виж на картата

Община Царево

Адрес: 8260 гр. Царево, обл Бургас, ул.”Хан Аспарух” № 36, Телефон: 0550 52 025

Виж на картата

Община Ценово

Адрес: област Русе, с. Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, Телефон: +359 8122 2020; +359 8122 2002

Виж на картата

Община Чавдар

Адрес: с. Чавдар, ул. “Хр. Ботев” № 11, Телефон: + 359 7189 330

Виж на картата

Община Челопеч

Адрес: с. Челопеч, бул. "Трети Март" №1, п.к.2087 , Телефон: + 359 7185 2550

Виж на картата

Община Чепеларе

Адрес: област Смолян, 4850 гр. Чепеларе, ул. "Беломорска" № 44, Телефон: +359 3051 2004; +359 3051 3475

Виж на картата

Община Червен бряг

Адрес: област Плевен, гр. Червен бряг, ул. “Антим І” № 1, Телефон: + 359 659 3305; + 359 659 6854

Виж на картата

Община Черноочене

Адрес: област Кърджали, с. Черноочене, ул. “Централна” № 11, Телефон: 03691/6227; 03691/6265; факс: 03691/6223

Виж на картата

Община Чипровци

Адрес: област Монтана, гр. Чипровци, бул. “Петър Парчевич” № 45, Телефон: +359 9554 2828

Виж на картата

Община Чирпан

Адрес: област Стара Загора, гр. Чирпан, пл. Съединение № 1, Телефон: +359 416 2122; +359 416 6238

Виж на картата

Община Чупрене

Адрес: област Видин, с.Чупрене, п.к. 3950, ул. ”Асен Балкански” № 55, Телефон: 09327 400, Факс: 09327 580

Виж на картата

Община Шабла

Адрес: област Добрич, гр. Шабла, ул. “Равно поле” № 33, Телефон: +359 5743 2045

Виж на картата

Община Шумен

Aдрес: гр. Шумен 9700, бул. "Славянски" 17, Телефон: 054/857 640 054/800 810

Виж на картата

Община Ябланица

Адрес: област Ловеч, гр. Ябланица, пл. “Възраждане” № 3, Телефон: +359 6991 2126

Виж на картата