Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Гоце Делчев

Адрес: град Гоце Делчев, област Благоевград, ул. "Царица Йоанна" 2, Тлелефон: 0751/60071; 0751/60072; 0751/60073, Факс: 0751/60066

Виж на картата

Община гр. Добрич

Адрес: гр. Добрич, обл. Добрич, ул. “България” № 12, Телефон: +359 58 600001; + 359 58 601203

Виж на картата

Община Грамада

Адрес: област Видин, гр. Грамада, ПК 3830, пл. “Мико Нинов” №1, Телефон: 09337/2258; Факс: 09337/2231

Виж на картата

Община Гулянци

Адрес: гр. Гулянци, oбл. Плевен, ул. "В. Левски" № 32, Телефон: 06561/2171, Факс: 06561/2568

Виж на картата

Община Гурково

Адрес: област Стара Загора, гр. Гурково, бул. "Ал. Батемберг" № 3, Телефон: +359 4331 2260; +359 4331 2884

Виж на картата

Община Гълъбово

Адрес: област Стара Загора, Адрес: гр. Гълъбово 6280, ул. “Димитър Благоев” №59, Телефон: +359 418 62 031; +359 418 62 343

Виж на картата

Община Гърмен

Адрес: с. Гърмен, п.к 2960, ул. “Първа” №35 , Телефони: 07523/2040, 2047 факс: 07523/3179

Виж на картата

Община Две могили

Адрес: област Русе, гр. Две могили, ул. "България" № 84, Телефон: +359 8141 2254; +359 8141 2221

Виж на картата

Община Девин

Адрес: област Смолян, 4800 гр. Девин, ул. "Дружба" № 1, Телефон: +359 3041 2174; +359 3041 2510, Факс: +359/3041/26-61

Виж на картата

Община Девня

Адрес: гр. Девня, бул. "Съединение" 78, Телефон: (359) 0519 97911, факс (359) 0519 97912

Виж на картата

Община Джебел

Адрес: област Кърджали, гр. Джебел, ул. “Еделвайс” № 13, Телефон: +359 3632 2051; +359 3632 2310

Виж на картата

Община Димитровград

Адрес: област Хасково, 6400 гр. Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 15, Телефон: 0391/68203

Виж на картата

Община Димово

Адрес: област Видин, гр. Димово, п.к. 3750, ул. “Георги Димитров” №137, Телефон: 094 601272; 09341 260; Факс: 094 601272

Виж на картата

Община Добричка

Адрес: област Добрич, гр. Добрич ул. ”Независимост” № 20, Телефон: +359 58 600 892; +359 58 601 690

Виж на картата

Община Долна баня

Адрес: гр. Долна баня, п.к.2040, обл. Софийска, ул. "Търговска" 134, Телефон: +359 7120 2121, 07120/2215, 07120/3082, 07120/2420

Виж на картата

Община Долна Митрополия

Адрес: област Плевен, гр. Долна митрополия, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” № 29, Телефон: +359 64 850704; +359 6552 2411

Виж на картата

Община Долни Дъбник

Адрес: област Плевен, гр. Долни дъбник, ул. “Христо Янчев” № 59, Телефон: + 359 6514 2445; + 359 6514 2257

Виж на картата

Община Долни чифлик

Адрес: гр. Долни чифлик, пл. "Тича", № 1, п.к. 9120, Телефон: 05142/21-06 ; 0889 693 824

Виж на картата

Община Доспат

Адрес: област Смолян, 4831 гр. Доспат, ул. "Първи май" № 3, Телефон: +359 3045 2310; +359 3045 2312, Факс: +359/3045/2312

Виж на картата

Община Драгоман

Адрес: град Драгоман, ул. “Захари Стоянов” № 26, Телефон: + 359 7172 2103, факс: 07172 2014

Виж на картата