Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Драгоман

Адрес: град Драгоман, ул. “Захари Стоянов” № 26, Телефон: + 359 7172 2103, факс: 07172 2014

Виж на картата

Община Дряново

Адрес: област Габрово, гр. Дряново, ул. “Бачо Киро” № 19, Телефон: +359 676 2965

Виж на картата

Община Дулово

Адрес: област Силистра, Адрес: 7650 гр. Дулово, ул. "Васил Левски" № 18, Телефон: +359 855 3000; +359 855 3020

Виж на картата

Община Дупница

Адрес: област Кюстендил, гр. Дупница, пл. “Свобода” № 1, Телефон: +359 701 25644, +359 701 8518

Виж на картата

Община Дългопол

Адрес: гр. Дългопол, ул. Г. Димитров 105, Телефон:0517 22 185, факс: 0517 22 135

Виж на картата

Община Елена

Адрес: област Велико Търново, гр. Елена, ул. “Иларион Макариополски” № 24, Телефон: + 359 6151 2132

Виж на картата

Община Елин Пелин

Адрес: Софийска област, 2100 Елин Пелин, пл.“Независимост” №1, Телефон: + 359 72568620

Виж на картата

Община Елхово

Адрес: област Ямбол, гр. Елхово 8700, ул. "Търговска" 13, Телефон: 0478 880 25; 0478 880 15, Факс: 0478 880 34

Виж на картата

Община Етрополе

Адрес: гр. Етрополе, пл. "Девети септември" №1, Телефон: + 359 720/2332

Виж на картата

Община Завет

Адрес: област Разград, гр. Завет, ул. "Лудогорие" № 19 Телефон: +359 83442 2020; +359 83442 2012

Виж на картата

Община Земен

Адрес: област Перник, гр. Земен, 2440, ул. "Христо Ботев" 3, Телефон: +359 7741 2290; +359 7741 2377

Виж на картата

Община Златарица

Адрес: гр. Златарица, общ.Златарица, обл.Велико Търново, ул. “Стефан Попстоянов” № 22, Телефон: + 359 615 35490; факс: + 359 615 35478

Виж на картата

Община Златица

Адрес: гр. Златица п.к.2080 пл. “Македония” № 1, Телефон: +359 728 602 01; факс: +359 728 602 02

Виж на картата

Община Златоград

Адрес: област Смолян, гр. Златоград, ул. "Ст. Стамболов" № 1, Телефон: +359 3071 2340; +359 3071 2551

Виж на картата

Община Ивайловград

Адрес: област Хасково, 6570 гр. Ивайловград, ул. "Георги Димитров" 49, Телефон: +359 3661 6090, Факс: +359 3661 6022

Виж на картата

Община Иваново

Адрес: област Русе, с. Иваново, ул. "Олимпийска" № 75, Телефон: +359 8116 2255; +359 8116 2253

Виж на картата

Община Искър

Адрес: област Плевен, гр. Искър, ул. “Георги Димитров” № 38, Телефон: + 359 6516 2424; + 359 6516 2196

Виж на картата

Община Исперих

Адрес: област Разград, гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2, Телефон: +359 8331 2006; +359 8331 2081

Виж на картата

Община Ихтиман

Адрес: град Ихтиман, ул. ”Цaр Овободител” 123, Телефон: + 359 724 823 81, факс: + 359 724 82550

Виж на картата

Община Каварна

Адрес: 9650 гр. Каварна, Общ. Каварна, обл. Добрич, ул. "Добротица" 50, Телефон: +359 570 82 002

Виж на картата