Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Кайнарджа

Адрес: област Силистра, с. Кайнарджа, ул. "Г. Токушев" № 10, Телефон: +359 8517 318; +359 8517 461

Виж на картата

Община Калояново

Адрес: с. Калояново, обл. Пловдив, пл. "Възраждане" № 6, Тел. централа: 03123/2221; 2460, Факс: 03123/2412

Виж на картата

Община Камено

Адрес: 8120 гр. Камено, област Бургаска, ул. Освобождение 101, факс: 05515/3113

Виж на картата

Община Каолиново

Адрес: Област Шумен, гр. Каолиново, Телефон: 05361 / 2109

Виж на картата

Община Карлово

Адрес: гр. Карлово, обл. Пловдив, ул. "П. Събев" № 1, Телефон: +359 335 99 300

Виж на картата

Община Карнобат

Адрес: 8400 гр. Карнобат,област Бургас бул. "България" 12, Телафон: 0559/22803,

Виж на картата

Община Каспичан

Адрес: Област Шумен, 9930 гр.Каспичан, обл. Шумен, ул. "Мадарски конник" № 91, Телефон: 05327/47-13

Виж на картата

Община Кирково

Адрес: област Кърджали, с. Кирково, ул. “Дружба” № 1, Телефон: +359 3679 2016; +359 3679 2140

Виж на картата

Община Кнежа

Адрес: област Враца, гр. Кнежа, ул. “Марин Боев” № 69, Телефон: + 359 9132 2136; + 359 9132 3281

Община Ковачевци

Адрес: област Перник, с. Ковачевци, Телефон: 07727/22-25, Факс: 07727/23-31

Виж на картата

Община Козлодуй

Адрес: oбласт Враца, гр. Козлодуй, ул. "Христо Ботев" 13, Телефон: +359 973/85-804

Виж на картата

Община Копривщица

Адрес: гр.Копривщица, ул. “Л. Каравелов” № 16, Телефон: +359 7184 2124; факс: +359 7184 21 04

Виж на картата

Община Костенец

Адрес: гр.Костенец, п.к. 2030, ул. “Иван Вазов” № 2, Телефон: +359 7142 2308; факс: +359 7142 3234

Виж на картата

Община Костинброд

Адрес: град Костинброд, ул. "Охрид" № 1, Телефон: +359 721 66 661; Факс: +359 721 60 007

Виж на картата

Община Котел

Адрес: област Сливен, гр. Котел, пл. "Възраждане" № 1, Телефон: +359 453 2030; +359 453 2336 Факс. 0453/25-40

Виж на картата

Община Кочериново

Адрес: област Кюстендил, гр. Кочериново, пл. “Трети март”, Телефон: +359 7053 2040

Виж на картата

Община Кресна

Адрес: област Благоевград, гр. Кресна, ул. “Македония” № 96, Телефон: +359 7433 22 82

Виж на картата

Община Криводол

Адрес: oбласт Враца, 3060 гр. Криводол, бул. "Освобождение" 1, Телефон: +3599117/2545, 2526, факс: +3599117/2369

Виж на картата

Община Кричим

Адрес: гр. Кричим, обл. Пловдив, пл. “Обединение” № 3, Телефони за контакти: (03145) 2250, Факс номер: (03145) 2351

Виж на картата

Община Крумовград

Адрес: област Кърджали, гр. Крумовград, пл. “България” № 5, Телефон: +359 3641 2324; +359 3641 2313

Виж на картата