Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Крушари

Адрес: област Добрич, с. Крушари, ул. "9-ти септември" № 3А, Телефон: +359 5771 2024

Виж на картата

Община Кубрат

Адрес: област Разград, гр. Кубрат, ул. "Княз Борис" № 1, Телефон: +359 838 72 020; +359 838 73 438, Факс: 0848/7–32–05

Виж на картата

Община Куклен

Адрес: гр. Куклен, обл.Пловдив, Ал. Стамболийски № 43, Телефон:(03115) 2120, Факс: (03115) 2165

Виж на картата

Община Кула

Адрес: гр. Кула, п.к. 3800, ул. “Възраждане” №38, Телефон: + 359 938 2020

Виж на картата

Община Кърджали

Адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Телефон: 0361 67302, 0361 6-73-19, Факс: (0361) 6-29-68

Виж на картата

Община Кюстендил

Адрес: гр. Кюстендил, п.к. 2500, пл. "Велбъжд" № 1, Телефон: 078/ 55 11 66, 55 10 05, Факс: 078/ 55 10 04

Виж на картата

Община Левски

Адрес: област Плевен, гр. Левски, ул. “България” № 58, Телефон: + 359 650 82448; + 359 650 82027

Виж на картата

Община Лесичово

Адрес: област Пазарджик, с. Лесичово, ул. “Никола Чочков” № 11-13, Телефон: +359 3517 2221

Виж на картата

Община Летница

Адрес: област Ловеч, гр. Летница, бул. “България” № 19, Телефон: +359 6941 2255; +359 6941 2256

Виж на картата

Община Ловеч

Адрес: град Ловеч, ул. “Търговска” № 22, Телефон: +359 68 601 2, (068)60688 212, 688 381, 601 261

Виж на картата

Община Лозница

Адрес: област Разград, гр.Лозниц, бул. "Васил Левски" № 6, Телефон: +359 8362 2551; +359 8362 2512

Виж на картата

Община Лом

Адрес: област Монтана, 3600 град Лом, ул. Дунавска №12, Телефон: (+359 971) 69 101, Факс: (+359 971) 66 026

Виж на картата

Община Луковит

Адрес: област Ловеч, гр. Луковит, ул. “Възраждане” № 73, Телефон: +359 697 2464; +359 697 2014

Виж на картата

Община Лъки

Адрес: град Лъки, ул. Възраждане № 18, Телефон: + 359 3052 2255, Факс номер: (03052) 2168

Виж на картата

Община Любимец

Адрес: област Хасково, гр. Любимец 6550, ул. "Републиканска" № 2, Телефон: 03751/7002, 03751/7089, Факс: 03751/8378

Виж на картата

Община Лясковец

Адрес: област Велико Търново, гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, Телефон: + 359 619 22998

Виж на картата

Община Мадан

Адрес: област Смолян, гр. Мадан, ул. "Обединение" № 14, Телефон: +359 308 2275; +359 308 2371

Виж на картата

Община Маджарово

Адрес: гр. Маджарово 6480, ул. "Петър Ангелов" 1, Телефон: 03720/22 20, Факс: 03720/23 02

Виж на картата

Община Макреш

Адрес: област Видин, с. Макреш, п.к. 3760, ул. Георги Бенковски №88, Телефон: 094 600356

Виж на картата

Община Малко Търново

Адрес: 8350 гр. Малко Търново, област Бургас, ул."Малкотърновска комуна" 3, Телефон: 05952 20 27

Виж на картата