Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Марица

Адрес: Община "Марица", област Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Марица" 57А, Телефон: 032/907800, факс: 032/951934

Община Медковец

Адрес: област Монтана, с. Медковец, ул. “Георги Димитров” № 26, Телефон: +359 9727 2345

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата

Община Мизия

Адрес: oбласт Враца, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, Телефон: +3599161 / 20-12; 23-15

Виж на картата

Община Минерални бани

Адрес: област Хасково, 6343 село Минерални бани, ул. "Васил Левски" 3, Телефон: 03722/2020

Виж на картата

Община Мирково

Адрес: Софийска област, с. Мирково 2086, ул."Александър Стамболийски" №35, Телефон: 07182/2313; 07182/2333; 0886666898

Виж на картата

Община Момчилград

Адрес: област Кърджали, гр. Момчилград, 6800, ул. ”26-ти декември” № 12, Телефон: 03631/60-51, факс: 03631/63-97

Виж на картата

Община Монтана

Адрес: град Монтана, ул. “Извора” № 1, Телефон: +359 96 300 400

Виж на картата

Община Мъглиж

Адрес: област Стара Загора, гр. Мъглиж, пл. "Трети март" № 32, Телефон: +359 4321 2221; +359 4321 2120

Виж на картата

Община Невестино

Адрес: област Кюстендил, с. Невестино, ул. “Вл. Поптомов” № 17, Телефон: +359 7915 2210

Виж на картата

Община Неделино

Адрес: област Смолян, гр. Неделино, ул. "Ал. Стамболийски" № 104, Телефон: +359 3072 2141; +359 3072 2138

Виж на картата

Община Несебър

Адрес: обл. Бургас, 8230 гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, Телефон: 0554/43281; Факс: 29376

Виж на картата

Община Никола Козлево

Адрес: област Шумен, 9955 с. Никола Козлево, обл. Шумен, пл. "23-ти септември" 5, Телефон: 05328/2002

Виж на картата

Община Николаево

Адрес: област Стара Загора, гр. Николаево, ул. "Г. Бенковски" № 9, Телефон: +359 4330 2040; +359 4330 2121

Виж на картата

Община Никопол

Адрес: област Плевен, гр. Никопол, ул. “Ал. Стамболийски” № 5, Телефон: + 359 6541 2497; + 359 6541 2190

Виж на картата

Община Нова Загора

Адрес: област Сливен, гр. Нова загора, ул. "Петко Енев" № 50, Телефон: +359 457 22 121; +359 457 24 303

Виж на картата

Община Нови Пазар

Адрес: област Шумен, гр. Нови Пазар, ул. “Васил Левски” 3, Телефон: 0537 / 23311, 23312, Факс: 0537 / 24010

Виж на картата

Община Ново село

Адрес: област Видин, с. Ново село, п.к. 3784, ул. “Арх. Илия Попов” № 89, Телефон: 03916/ 22 25; 23 81, Факс: 09316/ 22 25

Виж на картата

Община Омуртаг

Адрес: област Търговище, 7900 гр. Омуртаг, ул. "Александър Стамболийски" №2А, Телефон: 0605 23 11, 0605 20 08, Факс: 0605 35 02

Виж на картата

Община Опака

Адрес: облaст Търговище, гр. Опака 7840, ул. "Съединение" 3, Телефони: + 359 6039 2421

Виж на картата