Данъчни служби

Местонахождение и информация за контакт за данъчните служби

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Велико Търново

Адрес: гр. Велико Търново, пл.„Център” 2 128; Код: 5000; Телефон: 062/61 71 82

Виж на картата