Данъчни служби

Местонахождение и информация за контакт за данъчните служби

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Шумен

Адрес: гр. Шумен, пл.„Освобождение” 2, ул. „Адам Мицкевич” 1; Код: 9700 Телефон: 054/ 85 64 30;

Виж на картата