Данъчни служби

Местонахождение и информация за контакт за данъчните служби

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Ямбол

Адрес: гр. Шумен, ул. „Търговска” 2; Код: 8600; Телефон: 046/ 686 115; 686 134;

Виж на картата