Данъчни служби

Местонахождение и информация за контакт за данъчните служби

Tериториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Кюстендил

Адрес: гр. Кюстендил, ул.„Демокрация” 55, Код: 2500; Телефони: (078) 55 91 20; 078/ 559163;

Виж на картата

Данъчно подразделение Витоша

Адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” 215, Код: 1618; Телефон: 02/9179124; 02/9179131;

Виж на картата

Данъчно подразделение Възраждане

Адрес: гр. София, бул. „Д. Петков” № 107, Код: 1309; Телефон: 02/8220040; 02/8220130;

Виж на картата

Данъчно подразделение Изток

Адрес: гр. София, бул.„Шипченски проход” 69А, Код: 1574; Телефон: 02/9703480; 02/9703586;

Виж на картата

Данъчно подразделение Илинден

Адрес: гр. София, кв.„Захарна фабрика”, блок 51 А, вход „Б”, Код: 1309; Телефон: 02/9217823; 02/9217827;

Виж на картата

Данъчно подразделение Красна поляна

Адрес: гр. София, бул.„Възкресение” 1А; Код: 1330; Телефон: 02/8129101; 02/8129116;

Виж на картата

Данъчно подразделение Красно село

Адрес: гр. София, бул. "Македония" №3 /в сградата на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"; Код: 1606; Телефон: 02/9150473; 02/9150490;

Виж на картата

Данъчно подразделение Люлин

Адрес: гр. София, бул. „Захари Стоянов” 15, Код: 1220; Телефон: 02/9211722; 02/9211739;

Виж на картата

Данъчно подразделение Младост

Адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 111 /в сградата на Изпълнителна агенция "Държавна собственост" към Министерство на отбраната/; Код: 1784; Телефон: 02/9760431; 02/9760433;

Виж на картата

Данъчно подразделение Надежда

Адрес: гр. София, ул. "Илиeнско шосе" № 8 /в бившата административна сграда на ЗММ/; Код: 1336; Телефон: 02/9360608; 02/9381037;

Виж на картата

Данъчно подразделение Оборище

Адрес: гр. София, ул. "Илиeнско шосе" № 8 /в бившата административна сграда на ЗММ/; Код: 1336; Телефон: 02/9360608; 02/9381037;

Виж на картата

Данъчно подразделение Овча купел

Адрес: гр. София, бул.„Цар Борис III” 136В; Код: 1618; Телефон: 02/8189867; 02/8189856;

Виж на картата

Данъчно подразделение Подуяне

Адрес: гр. София, ул. „К. Фотинов” 2; Код: 1517; Телефон: 02/9655830; 02/9655827;

Виж на картата

Данъчно подразделение Сердика

Адрес: гр. София, бул.„М.Луиза” 88; Код: 1000; Телефон: 02/8130612; 02/8130614;

Виж на картата

Данъчно подразделение Студентски град

Адрес: гр. София, жк.„Студентски град”, блок 5, етаж 3; Код: 1700; Телефон: 02/9609212; 02/9609201;

Виж на картата

Данъчно подразделение Център

Адрес: гр. София, ул.„6–ти септември” 10; Код: 1000 Телефон: 02/98596358; 02/98596553;

Виж на картата

Териоторална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Стара Загора

Адрес: гр. Стара Загора, ул.„Кенали” 1, п.к. 339; Код: 6000 Телефони: 042/ 692 339, 042/ 692 474, 042/ 692 628

Виж на картата

Териториална данъчна дирекция - София област

Адрес: гр. София бул. Витоша № 6; Телефон: 02/933 4042

Виж на картата

Териториална Данъчна Дирекция - Столична община

Адрес: град София, София, ул. Аксаков № 21; Телефон: 02/981 2951;

Виж на картата

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Велико Търново

Адрес: гр. Велико Търново, пл.„Център” 2 128; Код: 5000; Телефон: 062 617 103

Виж на картата