Данъчни служби

Местонахождение и информация за контакт за данъчните служби

Териториална Дирекция на Национална Агенция по Приходите - Бургас

Адрес: гр. Бургас, ул.„Цар Петър” 5Б; Код: 8000; Телефон: 056/878 229; 056/878 193; 056/878 209;

Виж на картата

Териториална Дирекция на Национална Агенция по Приходите - Варна

Адрес: гр. Варна, ул. "Осми приморски полк" 128; Код: 9000 Телефони: 052/36 08 85; 052/36 08 88;

Виж на картата

Териториална Дирекция на Национална Агенция по Приходите - Пазарджик

Адрес: град Пазарджик, ул. „Асен Златарев” 7, Телефон: 034/403-205; 034/403-234; 034/403-127; 034/403-220

Виж на картата

Национална агенция по приходите

Адрес: бул. Дондуков 52, София, България; Информационен телефон на НАП - 0700 18 700

Виж на картата