Полицейски управления

Адреси, телефони и полезна информация за РПУ на територията на страната

Районно Полицейско Управление - Белене

Адрес: гр. Белене, ул. “България” № 50 Тел:0658/23311, 0658/23312, както и 166

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Гулянци

Адрес: гр. Гулянци, ул. “Васил Левски” № 28 Тел: 06561/2223, както и 166

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Долна Митрополия

Адрес: гр. Долна Митрополия, ул. “Трети март” № 29 Тел: 065522456, както и 166

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Долни Дъбник

Адрес: гр. Долни Дъбник, ул. “Христо Янчев” № 53 Тел: 065142/2238, 065142/2338, както и 166

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Кнежа

Адрес: гр. Кнежа, ул. “Димитър Бутански” № 111 Тел: 091322155

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Левски

Адрес: р. Левски, ул. “Христо Ботев” № 35 Тел: 0650/82402 и 0650/82403, както и 166

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Никопол

Адрес: гр. Никопол, ул. “В. Левски” № 6 Тел: 06541/2712, както и 166

Районно Полицейско Управление - Пордим

Адрес: гр. Пордим, ул. “Иван Божинов” № 3 Тел: 0651/32211

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Червен бряг

Адрес:Червен бряг: гр. Червен бряг, ул. “Княз Борис I” № 3 Тел: 0659/92127, 0659/92216, както и 166

Виж на картата