Болници (Поликлиники) - в град Бургас, ж.к. Зорница

Информация за лечебните заведения, болнична и извънболнична помощ, телефони и адрес за контакт

Дом за медико-социални грижи за деца - Бургас

Адрес: гр. Бургас, ул. “Урал” № 1; Телефони: 056/87 90 62;

Виж на картата

Медицински център "Литос"

Адрес: гр. Бургас, бул. Ст. Стамболов 73 (на гърба на Хирургичен корпус); Телефони: 056/ 86 64 54;

Виж на картата

Медицински център "Св. Николай Чудотворец"

Адрес: гр. Бургас, бул. Ст. Стамболов 73; Телефони: 056/ 81 64 54;

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение

Адрес: гр. Бургас, бул. "Ст. Стамболов" 73; Телефони: 056/81 05 47;

Виж на картата

Първа поликлиника

Адрес: гр. Бургас, жк. "Зорница", бул. "Ст. Стамболов" № 73; Телефони: 056/ 81 05 71;

Виж на картата