Болници (Поликлиники) - в област Варна, Провадия

Информация за лечебните заведения, болнична и извънболнична помощ, телефони и адрес за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна" - Провадия

Адрес: гр. Провадия, ул. "Желяз Йорданов" 1; Телефони: 0518/ 2032; 0518/ 3025;

Виж на картата