Болници (Поликлиники) - в област Велико Търново, Свищов

Информация за лечебните заведения, болнична и извънболнична помощ, телефони и адрес за контакт

Медицински Център "Хирон"

Адрес: гр. Свищов, ул. "Петър Ангелов" № 32; Телефон: 0631/ 2772-34;

Виж на картата

Медицински Център “Антива”

Адрес: гр. Свищов, ул. "Петър Ангелов" № 1; Телефон: 0631/441-18, 0887-396759;

Виж на картата

Медицински Център “ЛК”

Адрес: гр. Свищов, ул. "К.Д.Аврамов" № 13; Телефон: 0631/ 607-15;

Виж на картата

Медицински Център “Норма”

Адрес: гр. Свищов, ул. "Петър Ангелов" № 32; Телефон: 0886-703050, 0888-622687;

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Димитър Миновски"

Адрес: гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов” № 18; Телефон: 0631/ 6-07-32;

Виж на картата