Училища - в област Благоевград, гр. Кресна

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Средно общообразователно училище "Св.Паисий Хилендарски"

Адрес: Обл. Благоевград, общ. Кресна, 2840, гр. Кресна; Телефон: 07433/ 2352

Виж на картата