Училища - в област Благоевград, с. Дамяница

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област Благоевград, община Сандански, село Дамяница, Телефон: 07430/374, 0899930319

Виж на картата