Училища - в област Благоевград, гр. Симитли

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: Обл. Благоевград, общ. Симитли, 2730, гр. Симитли, ул."Хр. Ботев" №34; Телефон: 0748/ 7 21 35; 0888 06 15 28

Виж на картата