Училища

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Вечерна гимназия "Захари Стоянов"

Адрес: гр. Бургас, ул. "Сан Стефано" 88; Телефон: 056/2 32 18;

Виж на картата

Гимназия за чужди езици "Васил Левски"

Адрес: гр. Бургас, ул. "Карлова" № 9; Телефон: 056/83-75-91; 056/811640; 056/811641; 056/22047;

Виж на картата

Гимназия с преподаване на английски език "Гео Милев"

Адрес: гр. Бургас, к/с "Зорница"; Телефони: 056/86-29-45; 056/86-29-50; 056/86-29-49; 056/44725;

Виж на картата

Гимназия с преподаване на немски език "Гьоте"

Адрес: гр. Бургас, к/с "Зорница"; Телефон: 056/81-30-33; 056/862944; 056/862946; 056/28509;

Виж на картата

ГРЕ "Г. С. Раковски"

Адрес: гр. Бургас, бул. Ст. Стамболов № 19; Телефон: 056/810104; 056/810112; 056/810112; 056/810115;

Виж на картата

Начално базово училище "Михаил Лъкатник"

Адрес: гр. Бургас, ж.к. "Славейков", Телефон: 056/861231, 056/860985, 056/861232, 056/626128;

Виж на картата

ОУ "Антон Страшимиров"

Адрес: гр. Бургас, к/с "Славейков", Телефони: 056/88-73-84, 056/88-73-83; 056/88-73-85; 056/620110;

Виж на картата

ОУ "Братя Миладинови"

Адрес: гр. Бургас, ж.к."Братя Миладинови"; Телефон: 056/535963; 056/534053; 056/534138; 056/622764;

Виж на картата

ОУ "Васил Априлов"

Адрес: гр. Бургас, ул. "Сан Стефано " № 88; Телефони: 056/2 26 20; 056/800210; 056/800310; 056/685593;

Виж на картата

ОУ "Васил Левски"

Адрес: гр. Бургас, кв. Горно Езерово; Телефон: 056/891125; 56/89-10-12; 056/41009;

Виж на картата

ОУ "Георги Бенковски"

Адрес: гр. Бургас, жк. "Зорница", Телефони: 056/862596, 056/862599, 056/862597, 056/688602;

Виж на картата

ОУ "Елин Пелин"

Адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник"; Телефон: 056/85-22-70; 056/852426; 056/852232; 056/558626;

Виж на картата

ОУ "Иван Вазов"

Адрес: гр. Бургас, ул. "Хаджи Димитров" 8; Телефон: 05512/22-74; 056/624277

Виж на картата

ОУ "Любен Каравелов"

Адрес: гр. Бургас, ул. "Л. Каравелов" 68, Телефон: 056/817949, 056/817948, 056/817947, 056/40449;

Виж на картата

ОУ "Найден Геров"

Адрес: гр. Бургас, кв. Меден рудник, ул. "Въстаническа" № 38, Телефони: 056/852233; 056/852131; 056/852256; 056/850272;

Виж на картата

ОУ "Пейо Яворов"

Адрес: гр. Бургас, к/с "Лазур",ул. "Карлово" № 9; Телефон: 056/83-75-60; 056/83-75-61; 056/83-75-62; 056/687905;

Виж на картата

ОУ "Петко Рачов Славейков"

Адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Симеон I" 23, Телефони: 056/846073, 056/846072, 056/846071;

Виж на картата

ОУ "Св. Климент Охридски"

Адрес: гр. Бургас, ж.к."Изгрев", Телефони: 056/860890; 056/860892; 056/860891; 056/20047

Виж на картата

ОУ "Св. княз Борис І"

Адрес: гр. Бургас, ул. "Кл. Охридски" № 31, Телефони: 056/84 60 52, 056/846053; 056/846054;

Виж на картата

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Ангел Димитров" № 71; Телефон: 056/872 389, 056/557142;

Виж на картата