Училища - в град Бургас, ж.к. Лазур

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Гимназия за чужди езици "Васил Левски"

Адрес: гр. Бургас, ул. "Карлова" № 9; Телефон: 056/83-75-91; 056/811640; 056/811641; 056/22047;

Виж на картата

ОУ "Пейо Яворов"

Адрес: гр. Бургас, к/с "Лазур",ул. "Карлово" № 9; Телефон: 056/83-75-60; 056/83-75-61; 056/83-75-62; 056/687905;

Виж на картата

Частна английска езикова гимназия "Британика"

Адрес: гр. Бургас Парк "Езеро", сградата на Колеж по туризъм; Телефон: 056/ 858192;

Виж на картата