Училища - в област Бургас, с. Люляково

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

СОУ "Отец Паисий"

Адрес: обл. Бургас, с. Люляково 8570, ул. "В. Левски" № 40; Телефон: 05942/ 20-18, 05942/ 2302;

Виж на картата