Училища - в област Бургас, с. Манолич

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Бургас, с. Манолич 8543; Телефон: 05570/ 225, 05570/ 327;

Виж на картата