Училища - в област Бургас, с. Черни връх

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

НУ "Христо Смирненски"

Адрес: обл. Бургас, с. Черни връх 8122; Телефон: 05910/ 224, 05910/ 300;

Виж на картата