Училища

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Първо основно училище "Алеко Константинов"

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", IV микрорайон Телефони: 052/510312; 052/510313; Факс: 052/510317;

Виж на картата

Училища Европа

Адрес: гр. Варна, ул.” Любен Каравелов” № 7 А; Телефон: (052) 61-31-22, 0887 594 621;

Виж на картата

Частна професионална гимназия "Бизнесбанк училище"

Адрес: гр. Варна, сп. "Почивка", ДПКУ, Телефони: 052/303943, 052/303828;

Виж на картата

Частна професионална гимназия по управление на туризма "Константин Фотинов"

Адрес: гр. Варна, бул. "Мария Луиза" № 5А, Телефони: 052/611091; 052/ 654 445; GSM: 0898 489 364

Виж на картата

Частна търговска гимназия

Адрес: гр. Варна, ул. Преспа 1, Телефони: 052/656740; 052/631072;

Виж на картата

Частно основно училище "Малкият принц"

Адрес: гр. Варна, ул. "Васил Друмев" 73 Телефон: 052/300514, 052/302924

Виж на картата

Четвърта езикова гимназия "Фредерик Жолио - Кюри"

Адрес: гр. Варна, спирка "Почивка", Телефони: 052/303668; 052/303667; 052/303506;

Виж на картата

II СОУ "Неофит Бозвели"

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Младост", ул. „Любчо Патронов“, №3 Телефони: 052/751083; 052/751052;

Виж на картата

VIII СОУ "Ал. С. Пушкин"

Адрес: град Варна, Център, 9000, Варна, ул. Проф. Николай Державин 12 Телефон: (052) 609696, (052) 609335

Виж на картата

Варненска търговска гимназия "Г.С. Раковски"

Адрес: гр. Варна, бул. "Княз Борис І" № 55 Телефони: 052/620414; 052/612357; 052/620396;

Виж на картата

Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх"

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Чайка", П.К. 148, Телефони: 052/302373; 052/302361; 052/303376;

Виж на картата

Национално училище по изкуствата "Добри Христов"

Адрес: гр. Варна, ул. "Стефан Караджа" № 34, Телефони: 052/620725; 052/620719; 052/620721;

Виж на картата

ОУ "Васил Априлов"

Адрес: гр. Варна, ул. "Братя Миладинови" № 130, Телефони: 052/604299; 052/604297; 052/604298;

Виж на картата

ОУ "Георги С. Раковски"

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Чайка", п.к. 148, Телефони: 052/302359; 052/302358;

Виж на картата

ОУ "Добри Чинтулов"

Адрес: гр. Варна, ул. "Милосъдрие" № 12, Телефони: 052/745819; 052/740278; 052/747728;

Виж на картата

ОУ "Захари Стоянов"

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Чайка", Телефони: 052/301895; 052/301338; 052/301897;

Виж на картата