Училища - в област Варна, с. Дъбравино

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Св. Климент Охридски"

Адрес: област Варна, 9126 с. Дъбравино, Телефон: 05 101 337;

Виж на картата