Училища - в област Варна, с. Кривня

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Помощно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област Варна, 9217 с. Кривня, Телефони: 05 181 312, 05 181 313,

Виж на картата