Училища - в област Варна, с. Любен Каравелово

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Иван Вазов"

Адрес: област Варна, 9148 с. Любен Каравелово, Телефон: 051 103 227

Виж на картата