Училища - в област Варна, Провадия

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

I ОУ "Христо Смирненски"

Адрес: област Варна, 9200 гр. Провадия, ул. "Св.св. Кирил и Методий" № 82a, Телефон: 05 184 039

Виж на картата

II ОУ "Иван Вазов"

Адрес: област Варна, 9200 гр. Провадия, ул. "Дунав" № 17, Телефони: 051 843 078, 05 182 968;

Виж на картата

НУ "Христо Ботев"

Адрес: област Варна, 9244 с. Снежина,

Виж на картата

ОУ "Асен Златаров"

Адрес: област Варна, 9247 с. Славейково, Телефон: 05 122 211

Виж на картата

ОУ "Васил Левски"

Адрес: област Варна, 9273 с. Бозвелийско, Телефон: 05 120 327

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област Варна, 9240 с. Блъсково, Телефон: 05 129 221;

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област Варна, 9243 с. Градинарово, Телефон: 05 125 224;

Виж на картата

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: област Варна, 9274 с. Бързица, Телефон: 05 120 478

Виж на картата

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: област Варна, 9278 с. Житница, Телефон: 05 128 331;

Виж на картата

Помощно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област Варна, 9217 с. Кривня, Телефони: 05 181 312, 05 181 313,

Виж на картата

Професионална гимназия по селско стопанство "Земя"

Адрес: област Варна, 9200 гр. Провадия, Телефон: 05 182 954; 05 182 995;

Виж на картата

Професионална гимназия по транспорт и машиностроене

Адрес: област Варна, 9200 гр. Провадия, кв. "Север", Телефони: 0518 42132, 051 845 077, 0518 42249

Виж на картата

Професионална гимназия по хотелиерство, ресторантьорство и туризъм "Цар Симеон Велики"

Адрес: област Варна, 9200 гр. Провадия, ул. "Св.св. Кирил и Методий" № 82а, Телефон: 0518 4-21-44

Виж на картата

СОУ "Димитър Благоев"

Адрес: област Варна, 9200 гр. Провадия, ул. "Дунав" № 72, Телефон: 05 182 129, 05 182 911,

Виж на картата