Училища - в област Варна, с. Славейково

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Асен Златаров"

Адрес: област Варна, 9247 с. Славейково, Телефон: 05 122 211

Виж на картата