Училища - в област Варна, Аксаково

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Иван Вазов"

Адрес: област Варна, 9148 с. Любен Каравелово, Телефон: 051 103 227

Виж на картата

ОУ "Св. Климент Охридски"

Адрес: област Варна, 9154 с. Изворско, Телефон: 051 108 383

Виж на картата

ОУ "Св. Климент Охридски"

Адрес: област Варна, 9151 с. Кичево Телефон: 052 673 264

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област Варна, 9143 с. Игнатиево, ул. "Плиска" № 11, Телефон: 051 192 229

Виж на картата

ОУ "Христо Смирненски"

Адрес: област Варна, 9157 с. Въглен, Телефон: 0052 671 282;

Виж на картата

СОУ "Св. Климент Охридски"

Адрес: област Варна, 9154 гр. Аксаково, ул. "Митко Палаузов" № 27а, Телефони: 051 132 081; 051 133 281;

Виж на картата