Училища - в област Варна, с. Аврен

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: област Варна, 9135 с. Аврен, Телефон: 05 106 240,

Виж на картата