Училища - в област Варна, с. Блъсково

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област Варна, 9240 с. Блъсково, Телефон: 05 129 221;

Виж на картата