Училища - в област Варна, Вълчи дол

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Васил Левски"

Адрес: област Варна, 9284 с. Михалич, Телефон: 05132 229

Виж на картата

ОУ "Св. Иван Рилски"

Адрес: област Варна, 9298 с. Червенци Телефон: 05134 373;

Виж на картата

ОУ "Св. Климент Охридски"

Адрес: област Варна, 9293 с. Стефан Караджа, Телефон: 05135 316

Виж на картата

Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство

Адрес: област Варна, 9293 с. Стефан Караджа Телефон: 05 135 326, 05135 331;

Виж на картата

СОУ "Васил Левски"

Адрес: област Варна, 9280 гр. Вълчи дол, ул. "Георги Димитров" № 1 Телефони: 05131 2248; 051 312 620;

Виж на картата