Училища - в област Варна, с. Бързица

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: област Варна, 9274 с. Бързица, Телефон: 05 120 478

Виж на картата