Училища - в област Велико Търново, Горна Оряховица

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

НУ "Иларион Макариополски"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Елена, ул. "П. Хилендарски" 2; Телефон: 06151/ 22-47;

Виж на картата

ОУ "Васил Левски"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Върбица 5128; Телефон: 061703/ 233, 061703/ 430;

Виж на картата

ОУ "Елин Пелин"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Първомайци, ул. "Кн. Ал. Батенберг" 37; Телефон: 06175/ 20-39, 06175/ 25-58;

Виж на картата

ОУ "Елин Пелин" с Помощни Паралелки

Адрес: обл. Велико Търново, с. Първомайци -1, ул. "Кн. Ал. Батенберг" 37; Телефон: 06175/ 20-39, 06175/ 25-58;

Виж на картата

ОУ "Иван Вазов"

Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. Иван Вазов № 40; Телефон: 0618/ 60455, 0618/ 6-04-54;

Виж на картата

ОУ "Отец Паисий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Писарево 5127, ул. "Ал. Стамболийски" 4; Телефон: 061706/ 218;

Виж на картата

ОУ "Св. Климент Охридски"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Драганово 5137, ул. Стефан Караджа 9; Телефон: 06174/ 24-00, 06174/ 24-04;

Виж на картата

ОУ "Св. Паисий Хилендарски"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица 5120, ул. "Съединение" 19; Телефон: 0618/ 5-72-71, 0618/ 6-41-06;

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица, ул. "В. Априлов" 50; Телефон: 0618/ 3-00-88, 0618/ 6-06-04, 0618/ 2-03-65;

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Янтра 5135, ул. "Ст. Стамболов" 13; Телефон: 06177/ 643;

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Крушето 5134, ул. "Мелнишка" 5; Телефон: 06179/ 286;

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Поликраище 5138, ул. Васил Левски 63; Телефон: 06176/ 24-36, 06176/ 24-14;

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Долна Оряховица 5130, ул. "Г. Измирлиев" 21; Телефон: 06173/ 24-13, 06173/ 29-62;

Виж на картата

ОУ "Хаджи Викентий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Първомайци -2, ул. "Х. Стоянов" 4; Телефон: 06175/ 25-75, 06175/ 23-82;

Виж на картата

Професионална гимназия по електротехника и електроника "Михайло Василиевич Ломоносов"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица 5100, ул. "Никола Петров" 31; Телефон: 0618/ 6-06-18, 0618/ 6-06-19;

Виж на картата

Професионална гимназия по железопътен транспорт "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица 5100, ул. "А.Страшимиров" 44; Телефон: 0618/ 5-63-44, 0618/5-62-02;

Виж на картата

Професионална гимназия по лека промишленост и икономика "Атанас Буров"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица, ул. "Св. Княз Борис І" 25; Телефон: 0618/ 6-02-63, 0618/ 6-02-58;

Виж на картата

Професионална гимназия по селско стопанство "Боруш"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Крушето 5134; Телефон: 06179/ 500, 06179/ 245;

Виж на картата

Професионална гимназия по хранителни технологии "Проф. д-р Асен Златаров"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица ул "Св. Княз Борис I" 72; Телефон: 0618/ 6-02-97, 0618/ 6-02-95;

Виж на картата

Професионална техническа гимназия "Васил Левски"

Адрес: обл. Велико Търново, Телефон: 0618/ 6-02-86, 0618/ 6-02-84;

Виж на картата