Училища - в област Велико Търново, с. Добри дял

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Иван Вазов"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Добри дял 5149, ул."Васил Левски" № 22; Телефон:0619/ 5-33-00;

Виж на картата