Училища - в област Велико Търново, гр. Елена

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

СОУ "Иван Николов Момчилов"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Елена, ул. "П. Хилендарски" 2; Телефон: 06151/ 21-45, 06151/ 36-18;

Виж на картата