Училища - в област Велико Търново, с. Крушето

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Крушето 5134, ул. "Мелнишка" 5; Телефон: 06179/ 286;

Виж на картата

Професионална гимназия по селско стопанство "Боруш"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Крушето 5134; Телефон: 06179/ 500, 06179/ 245;

Виж на картата