Училища - в област Велико Търново, с. Куцина

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Куцина 5189; Телефон: 06149/ 525;

Виж на картата