Училища - в област Велико Търново, гр. Лясковец

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

НУ "Никола Козлев"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Лясковец 5140, ул. "Н. Козлев" 76; Телефон: 0619/ 2-31-50, 0619/ 2-31-98;

Виж на картата

НУ "Цани Гинчев"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Лясковец 5140, ул. "П. Оджаков" 1; Телефон: 0619/ 2-31-12, 0619/ 2-24-38;

Виж на картата

СОУ "Максим Райкович"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Лясковец 5140, ул. "Манастирска" 1; Телефон: 0619/ 2-20-95;

Виж на картата