Училища - в област Велико Търново, с. Масларево

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Масларево 5198; Телефон: 06143/ 24-16;

Виж на картата