Училища - в област Велико Търново, с. Недан

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Недан 5231, ул. "Тридесета" 1; Телефон: 061308/ 20-78;

Виж на картата