Училища - в област Велико Търново, с. Обединение

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Съгласие"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Обединение 5195; Телефон: 06142/ 24-06;

Виж на картата