Училища - в област Велико Търново, гр. Павликени

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

НУ "Петко Рачов Славейков"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Павликени 5200, ул. "Ловец" 10; Телефон: 0610/ 32-96, 0610/ 32-97;

Виж на картата

ОУ "Св. Климент Охридски"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Павликени, ул. "Илия Златев" 2; Телефон: 0610/ 82-75, 0610/ 36-49;

Виж на картата

Професионална гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Павликени 5200, бул. "Руски" 46; Телефон: 0610/ 33-65, 0610/ 75-98;

Виж на картата

Професионална гимназия по промишлени технологии

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Павликени 5200, ул. "Ловец" 10; Телефон: 0610/ 34-88, 0610/ 34-88;

Виж на картата

СОУ "Бачо Киро"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Павликени 5200, ул. "Кирил и Методий" 53; Телефон: 0610/ 60-70, 0610/ 32-28, 0610/ 5 27 32, 0610/ 5 27 50;

Виж на картата